LET OP! GELD LENEN KOST GELD

AAN DE SLAG

Welke financierings- en leasemogelijkheden bieden we aan?

 •    

  We kunnen Operational lease, Financial lease, Private Lease, Betaalplan en Multi-option aanbieden voor een breed scala van onze voertuigen.

   

  Operational lease en Private lease geven het recht op gebruik van een voertuig en zijn geen financieringsovereenkomsten. Zoek het juiste product en ga naar de pagina Financieringsmogelijkheden.

Hoe bereken ik de betalingen?

 •   

  Onze calculator geeft u een idee van de maandelijkse kosten.

   

  Met de calculator kunt u het gewenste model, het type (financiële) product en andere factoren zoals de duur van de overeenkomst en, waar van toepassing, de hoogte van de aanbetaling selecteren.

Hoe komen mijn betalingen op mijn bankafschrift te staan?

 •   

  U ziet ‘Jaguar leasing’ of het nummer van uw financieringsovereenkomst.

TIJDENS UW OVEREENKOMST

Kan ik mijn contract wijzigen?

 •    

  Bij het afsluiten van uw overeenkomst ontvangt u een volledig exemplaar van alle voorwaarden, met daarin informatie over welke contractwijzigingen mogelijk zijn.

   

  Voor een financieringsovereenkomst kunt u op elk gewenst moment een extra bedrag betalen om het openstaande bedrag te verlagen of uw overeenkomst af te wikkelen. Wij zullen u op verzoek een overzicht van de eindafrekening verstrekken.

   

  U moet aan het einde van de leaseovereenkomst uw Jaguar inleveren. Voor financiering geldt dat inleveren van het voertuig alleen van toepassing is bij een Multi-option financieringsovereenkomst.

   

  U hebt ook het recht de overeenkomst te beëindigen door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Als u dit doet, moet u het voertuig onmiddellijk bij ons inleveren en alle betalingen doen die worden vermeld in het gedeelte 'Beëindiging: uw rechten' van uw kredietovereenkomst.

Kan ik bij een financieringsovereenkomst mijn auto inruilen als er nog een openstaand bedrag is?

 •   

  Ja, u kunt uw voertuig inruilen nadat het kredietbedrag is afbetaald. Nieuwe financierings- of leaseovereenkomsten zijn behoudens goedkeuring.

Hoe weet ik hoeveel ik tot nu toe heb betaald?

 •   

  Bij een financieringsovereenkomst krijgt u een jaaropgave, maar u kunt ook op elk gewenst moment een overzicht aanvragen door contact op te nemen met ons. Bij een leaseovereenkomst ontvangt u iedere maand de factuur.

Waarom is het huidige saldo van mijn financieringsovereenkomst hoger dan ik had verwacht?

 • Mogelijk vergelijkt u het saldo met het financieringsbedrag ten tijde van wanneer u de overeenkomst afsloot, waarbij het rentebedrag niet is inbegrepen. Het huidige saldo dat hier staat, omvat ook alle rente en eventuele gemaakte kosten gedurende de overeenkomst.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

 • Het is erg belangrijk dat u de overeengekomen betalingen uitvoert. Bij gemiste betalingen worden er gewoonlijk kosten in rekening gebracht en kan er een gerechtelijke procedure worden gestart om beslag te leggen op uw voertuig.

   

  Als u een betaling mist, kan dit ook van invloed zijn op uw kredietwaardigheid, waardoor u in de toekomst moeilijker een krediet kunt verkrijgen. Als u niet meer kunt betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons.

Kan ik bij een financieringsovereenkomst mijn terugbetalingsdatum wijzigen?

 • Nee, de datum staat vast bij het aangaan van de overeenkomst. Eventuele rente die u moet betalen, wordt berekend aan het begin van uw overeenkomst.

UW OVEREENKOMST BEËINDIGEN

Wat gebeurt er aan het einde van mijn financierings- of leaseovereenkomst?

 •    

  Aan het einde van uw financierings- of leaseovereenkomst heeft u drie opties:

   

  1. Behouden: dit betekent dat u ervoor kiest om de auto te behouden. Afhankelijk van uw financieringsovereenkomst die u hebt afgesloten, moet u een laatste betaling doen voordat de auto op uw naam kan worden gezet. Bij een leaseovereenkomst heeft u twee opties om de auto te behouden; het overkopen van de auto tegen een dan door ons vast te stellen prijs of het verlengen van het leasecontract.

  2. Een nieuwe auto: dit betekent dat u uw huidige voertuig inruilt voor een nieuw voertuig en een nieuwe financierings- of leaseovereenkomst afsluit. Alle nieuwe overeenkomsten zijn behoudens goedkeuring.

  3. Inleveren: dit betekent dat u ervoor kiest om het voertuig aan ons terug te geven en eventuele openstaande betalingen te voldoen. Dit geldt bij financieren alleen bij Multi-option overeenkomst.

Ik ben van plan mijn auto aan het einde van mijn overeenkomst terug te geven. Wat zijn de inlevervoorwaarden? Voor financieringsovereenkomst geldt dit alleen voor een Multi-option overeenkomst.

 •   

  Aan het einde van uw overeenkomst kunt u ervoor kiezen uw voertuig in te leveren. U moet het voertuig in goede staat houden (gebruikerssporen zijn acceptabel) en het maximale aantal gereden kilometers in de overeenkomst mag niet zijn overschreden.

   

  Uw voertuig zal na inlevering door een inspecteur worden beoordeeld op eventuele schade die niet onder gebruikerssporen valt. Bekijk onze inleverhandleiding met uitleg over wat onze inspecteurs zien als gebruikerssporen en schade.

   

  Nadat u de auto heeft ingeleverd, ontvangt u van ons een innamerapport met een kostenoverzicht van schades die niet vallen onder gebruikerssporen.

Is het mogelijk om mijn financierings- of leaseovereenkomst vroegtijdig te beëindigen?

 •   

  Er zijn verschillende manieren om uw overeenkomst vóór het einde van de overeengekomen termijn te beëindigen. Neem voor de mogelijkheden contact op met ons.

   

  Bij een financieringsovereenkomst kunt u op elk gewenst moment een extra bedrag afbetalen om het openstaande bedrag te verlagen of uw overeenkomst af te wikkelen. Wij zullen u op verzoek een overzicht van de eindafrekening verstrekken.

   

  U kunt op elk gewenst moment uw voertuig inruilen wanneer u een financieringsovereenkomst heeft, echter is dit onderhevig aan de afwikkeling van het openstaande bedrag.

   

  U hebt ook het recht de overeenkomst te beëindigen door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Als u dit doet, moet u het voertuig na opzegtermijn bij ons inleveren en alle betalingen doen volgens de voorwaarden van uw overeenkomst.

Wat is de opzeggingsvergoeding?

 •     

  Om te weten te komen hoeveel u verschuldigd bent, kunt u contact opnemen met ons.

Is het mogelijk om een gefinancierde of geleasete auto te verkopen?

 •     

  Nee, wij blijven eigenaar van het voertuig totdat alle betalingen, inclusief eventuele slottermijn zijn gedaan. In geval van een leaseovereenkomst blijft de leasemaatschappij eigenaar van de auto voor de gehele duur van het leasecontract.

   

  Als u bij een financiering besluit dat u eigenaar van het voertuig wilt worden, kunt u alle termijnen en eventuele slottermijnen voldoen en de koopsom betalen, waarna het voertuig op uw naam wordt gezet. U kunt het voertuig pas verkopen nadat het op uw naam staat.

INTRODUCTIE OP FINANCIERING EN LEASING

Ontdek het aanbod aan financieringsmogelijkheden om de aankoop van uw Jaguar zo gemakkelijk mogelijk te maken.

INTRODUCTIE OP FINANCIERING EN LEASING

Ontdek het aanbod aan financieringsmogelijkheden om de aankoop van uw Jaguar zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Jaguar Financial Services (een handelsnaam van BNP Paribas Personal Finance B.V. kantoorhoudende te Marten Meesweg 97, 3068 AV Rotterdam) treedt op als aanbieder van de genoemde financieringen. Uw dealer treedt op als verbonden bemiddelaar en bemiddelt daarmee uitsluitend voor BNP Paribas Personal Finance BV. Dit betreft geen advies, u dient zelf te bepalen of het door u gewenste krediet aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Verdere informatie over deze kredietmogelijkheid kunt u vinden via de website van Jaguar Financial Services en de Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst aan u verstrekt. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

 

De lease wordt uitgevoerd door Arval BV, gevestigd  aan Duwboot 10, 3991 CD Houten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30139084. Arval gebruikt het merk Jaguar onder licentie van Jaguar Land Rover Limited, eigenaar van de merken Jaguar en Land Rover.

 

Arval is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het register financiële dienstverleners onder het nummer 12017042. De in de leasecontracten opgenomen verzekeringen zijn ondergebracht bij Greenval Insurance DAC, The Anchorage,17-19 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 D02 DT18, Ierland, ingeschreven onder dossiernummer 432783. Greenval staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland en is bevoegd in Nederland verzekeringen aan te bieden.

 

BNP Paribas Personal Finance B.V. gebruikt het merk Jaguar onder licentie van Jaguar Land Rover Limited, de eigenaar van de merken Jaguar en Land Rover.