GARANTIE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

BESCHERMING VAN NIEUWE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Naast de voertuiggarantie voor alle onderdelen die behoren tot de originele uitrusting van uw auto, is er een afzonderlijke garantie voor originele Jaguar-onderdelen en -accessoires verkregen bij erkende reparateurs, Regionale Jaguar Centra of distributeurs van officiële Jaguar-onderdelen.

ACCESSOIRES DIE OP EEN NIEUWE AUTO ZIJN AANGEBRACHT

Originele Jaguar-accessoires die binnen een maand of 1.500 km (wat het eerst van toepassing is) na aflevering door een dealer worden gemonteerd, hebben een garantie van 3 jaar met een maximum van 100.000 km.

GARANTIEVERKLARING ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Als een origineel Jaguar-onderdeel of -accessoire moet worden gerepareerd of vervangen vanwege een materiaal- of fabricagefout, wordt dit gratis uitgevoerd door een erkende reparateur.

Opmerking: Bij het ontwerp van originele onderdelen en accessoires van Jaguar is rekening gehouden met de hoge eisen die wij stellen aan veiligheid en betrouwbaarheid van onze voertuigen. Wij raden u daarom aan uitsluitend originele Jaguar-onderdelen en -accessoires voor uw auto te gebruiken. Houd er rekening mee dat Jaguar onderdelen en accessoires van derden niet heeft getest of goedgekeurd. Wij kunnen de geschiktheid en veiligheid ervan zowel vóór als na montage in onze voertuigen niet evalueren. Uit hoofde van de garantie is er geen dekking voor gevolgschade ontstaan door gebruik van onderdelen en accessoires van derden.