EURO 6-DIESELMOTOREN EN SELECTIEVE KATALYTISCHE REDUCTIE: WAT IS ADBLUE®, HOE BIJ TE VULLEN EN VEELGESTELDE VRAGEN

Wij leggen uit wat de Euro 6-emissiewetgeving betekent voor onze auto's, onze klanten en het milieu.

N.B.: Zodra het dieselemissievloeistofpeil te laag wordt, verschijnt er een melding in het informatiedisplay. Vul het DEF-reservoir zo snel mogelijk bij. U kunt een Jaguar dealer/erkende reparateur vragen het DEF-reservoir volledig te vullen. Zo nodig kan het DEF-reservoir worden bijgevuld met behulp van non-drip navulflessen, verkrijgbaar bij de Jaguar dealer/erkende reparateur. Het gemiddeld DEF-verbruik is 1 liter per 800 km. Niettemin kan het verbruik aanzienlijk variëren afhankelijk van uw rijstijl en de weers- en de wegomstandigheden.

HOE U UW ADBLUE®-TANK BIJVULT

XE

XF

XJ

F-PACE

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ'S)

ALGEMEEN

Hoe vaak moet ik dieselemissievloeistof bijvullen?

 •   

  Het gemiddeld dieselemissievloeistof verbruik is 1 liter per 800 km. Niettemin kan het verbruik aanzienlijk variëren afhankelijk van uw rijstijl en de weers- en de wegomstandigheden.

Wat gebeurt er als de dieselemissievloeistof opraakt?

 •   

  Als de dieselemissievloeistof op is, zal het niet meer mogelijk zijn om uw Jaguar te starten nadat u de motor hebt afgezet - dit is conform de eisen van de EU6-emissiewetgeving. Het reservoir moet met minstens 3,6 liter dieselemissievloeistof worden gevuld voordat het weer mogelijk is om de auto te starten.

Hoe moet ik dieselemissievloeistof bewaren?

 •   

  AdBlue breekt op natuurlijke wijze af en is niet onbeperkt houdbaar. Daarom is het belangrijk om AdBlue op de juiste manier te bewaren. Vermijd opslag in direct zonlicht en bij voorkeur in een ruimte die niet koeler wordt dan 11° C en niet warmer wordt dan 30° C. Bij een temperatuur van maximaal 25° C is het product circa 1 jaar houdbaar. 

ONDERHOUD

Hoe kan ik het dieselemissievloeistof-peil controleren?

 •   

  De afstand tot de volgende dieselemissievloeistof-bijvulling is te bekijken in het informatiedisplay van het instrumentenpaneel*.

  Volg hierbij de volgende eenvoudige stappen:

  1. Schakel het contact in, maar start de motor niet (Zorg ervoor dat er een geldige Smart Key in de auto aanwezig is en dat het rempedaal niet is ingetrapt. Houd de START/STOP-knop ingedrukt totdat de waarschuwingslampjes op het instrumentenpaneel gaan branden)

  2. Druk op de toets OK van de bedieningselementen op het stuurwiel om het Hoofdmenu te openen.
  (Bij sommige modellen moet de toets OK herhaaldelijk worden ingedrukt totdat Driver Assistance wordt weergegeven)

  3. Scrol omlaag met de toets Pijl omlaag van de bedieningselementen op het stuurwiel en markeer Voertuiginformatie

  4. Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen.

  5. Scrol omlaag om Dieselemissievloeistof te Selecteren (bij sommige modellen wordt dit weergegeven als Volgende onderhoudsbeurt)

  6. Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen. Vervolgens wordt er weergegeven hoeveel kilometer u nog op de resterende hoeveelheid dieselemissievloeistof kunt rijden.
  * Niet alle auto's kunnen de bovenstaande informatie weergeven. Neem voor meer informatie contact op met uw Jaguar dealer/erkende reparateur.

Mag ik zelf dieselemissievloeistof bijvullen?

 •   

  Ja, u kunt non-drip navulflessen met 1,89 l AdBlue kopen bij uw Jaguar dealer of een erkende reparateur om de tank zelf bij te vullen. Deze flessen zijn speciaal ontworpen voor optimaal gebruiksgemak en voorkomen nadruppelen. Wij raden af het reservoir met een ander soort verpakking bij te vullen.
   

  Vul het dieselemissievloeistofreservoir uitsluitend met DEF die voldoet aan de norm ISO22241-1 of DIN 70070. Afwijkende vloeistoffen kunnen de juiste werking van uw auto in gevaar brengen.
   

  Als er per ongeluk DEF in de brandstoftank van de auto terechtkomt, de motor NIET STARTEN en onmiddellijk contact opnemen met de Jaguar Assistance.
   

  Maak nooit gebruik van DEF-pompen bij tankstations. Daarvan is de circulatiesnelheid te hoog, waardoor het DEF-reservoir van uw auto kan beschadigen.
   

  Raadpleeg uw Instructieboekje voor aanwijzingen omtrent het bijvullen van het DEF-reservoir

VEILIGHEID

Is dieselemissievloeistof een gevaarlijke stof?

 •   

  Hoewel dieselemissievloeistof geen gevaarlijks stof is, dient u het advies op de verpakking in acht te nemen en medische hulp in te schakelen als de vloeistof met uw huid in aanraking komt of als deze per ongeluk wordt doorgeslikt. Als de dieselemissievloeistof in contact komt met de lak van uw Jaguar, kunt u de desbetreffende plek eenvoudig schoonvegen en met zeepsop afspoelen. Dieselemissievloeistof kan wel vlekken op bekleding en kledingstukken veroorzaken. Als er dieselemissievloeistof is gemorst, op bekledingen/of kledingstukken, verwijder deze dan met koud water en een vochtige doek.

WAT IS EURO 6?

Euro 6 is een deel van de Europese wetgeving die erop is gericht auto's milieuvriendelijker te maken door de uitlaatemissies terug te dringen. Deze wetgeving legt beperkingen op aan de hoeveelheid stikstofoxiden (NOx) en koolwaterstoffen die een voertuig voor de openbare weg per kilometer mag uitstoten.

Voor benzine- en dieselauto's gelden onder de nieuwe Euro 6-wetgeving verschillende grenswaarden. Voor dieselauto's is de toegestane NOx-emissie verlaagd tot 80 mg/km (voorheen 180 mg/km), terwijl de toegestane emissie van koolwaterstoffen is verlaagd naar 170 mg/km (voorheen 230 mg/km). Voor benzineauto's is de toegestane NOx-emissie verlaagd tot 60 mg/km, terwijl de toegestane emissie van koolwaterstoffen wordt gehandhaafd op 100 mg/km.

Evenals alle andere autofabrikanten is Jaguar wettelijk verplicht om per de volgende data aan de nieuwe regelgeving te voldoen:

 • Vanaf 1 januari 2015 moeten alle nieuw geïntroduceerde auto's aan de Euro 6-normen voldoen. Dit betreft modellen die nieuw op de markt zijn verschenen, zoals de Jaguar XE, XF en F-PACE
 • Auto's die al eerder op de markt waren, moesten met ingang van 1 september 2015 aan de Euro 6-norm voldoen, echter is hierop een uitzondering van toepassing:
 • Afzonderlijk te koop staande nieuwe auto's die voor 1 juni 2015 door de fabrikant zijn geproduceerd en gedistribueerd, mogen nog tot 1 september 2016 worden verkocht. In dergelijke gevallen dient de fabrikant echter wel dispensatie aan te vragen.

Raadpleeg voor meer informatie over dieselemissievloeistof uw dealer of het Instructieboekje. AdBlue is een geregistreerde merknaam van Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)