Build To Order Online reservering Platform Algemene Voorwaarden

U wordt verzocht deze algemene voorwaarden nauwkeurig door te nemen en zich ervan te vergewissen dat u de inhoud begrijpt alvorens een reservering te plaatsen, aangezien zij van toepassing zij op alle overeenkomsten die worden gemaakt op het Build To Order Online reservering Platform (het "Platform") dat wordt gehost op https://www.jaguar.nl/index.html.

Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in Onderdelen A t/m D teneinde ze zo toegankelijk mogelijk te maken. Onderdeel A bevat de Kernbegrippen, Onderdeel B de Platform Voorwaarden, Onderdeel C bevat de Aankoop- en Financieringsvoorwaarden en Onderdeel D bevat de Algemene Voorwaarden.

Het Platform wordt u ter beschikking gesteld door Jaguar Land Rover Limited ("JLR") en stelt u in staat om een "reservering" of een "aanvraag" te doen in relatie tot een van onze voertuigen. Wij zijn gevestigd in Coventry (Abbey Road, Whitley CV3 4LF) Engeland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Engeland en Wales onder nummer 01672070.

Door gebruik te maken van het Platform gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden of als u niet zeker bent van de betekenis van een van de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, ga dan niet akkoord met deze Algemene Voorwaarden, gebruik het Platform niet, en doe geen reservering of aanvraag.

Wij zijn gerechtigd deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld om te voldoen aan wijzigingen in de wet- en regelgeving of om rekening te houden met nieuwe reserveringsprocessen, goederen of diensten die we mogelijk aanbieden. U dient er altijd voor te zorgen dat u kennisneemt van- en akkoord gaat met de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden indien u een reservering maakt of een aanvraag doet, zodat u zeker weet welke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op het moment waarop u de reservering of aanvraag doet. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in juli 2020.

Houd er rekening mee dat uw gebruik van het Platform ook onderworpen is aan:

- onze gebruiksvoorwaarden voor de website, die te vinden zijn op https://www.jaguar.nl/terms-conditions.html en die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website;

- ons gegevensbeschermings- en privacybeleid, dat te vinden is op https://www.jaguar.nl/privacy-policy/index.html, waarin wordt uiteengezet hoe wij de informatie gebruiken die u aan ons verstrekt tijdens het gebruik van het Platform;

- ons cookiebeleid, dat te vinden is op https://www.jaguar.nl/cookie-policy/index.html, en waarin wordt uiteengezet hoe cookies en soortgelijke technologieën door ons worden gebruikt wanneer u het Platform gebruikt.

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, of om een andere reden contact met ons wilt opnemen kunt u ons bereiken, voor Jaguar-gerelateerde zaken, onder telefoon-nummer 00800 33 86 70 49 (gratis - let op, uw telefoonaanbieder kan u kosten in rekening brengen), of +31 (0)20 714 39 88 (betaald), of e-mail ons: info@contactjaguar.nl. Voor Land Rover-gerelateerde zaken zijn wij bereikbaar onder telefoonnummer 00800 33 86 70 50 (gratis - let op, uw telefoonaanbieder kan u kosten in rekening brengen), of +31 (0)20 714 39 89 (betaald), of e-mail ons: info@contactlandrover.nl. Wij zijn telefonisch bereikbaar van: 08.00-20.00 uur van maandag tot en met vrijdag.

ONDERDEEL A - KERNBEGRIPPEN

Ondanks dat wij (JLR) het Platform aan u ter beschikking stellen, vindt iedere reservering of aanvraag plaats tussen u en de door u gekozen dealer. Wij (of de financiële dienstverlener) doen u geen aanbod en er komt dus uitdrukkelijk geen overeenkomst voor de reservering, verkoop of financiering van een voertuig tot stand tussen u en ons (of de financiële dienst-verlener).

Hoewel u met het maken van een reservering uw interesse kenbaar maakt voor het kopen en/of financieren van een voertuig bij de dealer, is een reservering niet bindend voor u of voor de dealer. Het maken van een reservering betekent ook niet dat u een voertuig heeft gekocht of gefinancierd. De door u gekozen dealer kan van u vragen een fysiek bezoek te brengen aan zijn vestiging.

De reservering vormt geen contract voor de verkoop en/of financiering van een voertuig. De dealer is dan ook niet gehouden een voertuig aan u te leveren. Een eventueel door u op het Platform betaalde Reserveringsfee is volledig restitueerbaar. Voor elke aankoop van een voertuig wordt een afzonderlijk contract gesloten tussen u en de door u gekozen dealer.

Het maken van de reservering en het betalen van de Reserveringsfee betekent niet dat u een voertuig heeft besteld, gekocht of gefinancierd.

Reserveringen kunnen alleen worden gemaakt door consumenten die ten minste 18 jaar oud zijn en die woonachtig zijn binnen de Europese Economische Ruimte. U kunt geen reservering maken als u geen consument bent maar een bedrijf, of handelt namens een bedrijf, (zoals een fleet buyer).

De configuratie en prijzen op het Platform kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of kortingscodes, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

ONDERDEEL B - DE PLATFORMVOORWAARDEN

1. RESERVERINGEN VIA HET PLATFORM 

1.1. Het Platform stelt u in staat om:

 a. een door u gekozen voertuig uit het huidige Jaguar assortiment te selecteren en te configureren volgens uw eigen specificaties ("Build To Order Voertuig");

 b. een financieringsoptie via Jaguar Financial Services te selecteren om op basis van de door u verstrekte informatie een indicatieve financieringsofferte voor de door het gekozen voertuig te verkrijgen;

 c. een dealer te selecteren (de dichtstbijzijnde dealers worden aan u voorgesteld op basis van de door u opgegeven postcode, maar u bent vrij om een andere dealer te kiezen);

 d. van uw dealer een prijsvoorstel te ontvangen (met inbegrip van een eventuele online korting die door de door u gekozen dealer wordt toegepast) en een eventuele bijgewerkte indicatieve financieringsofferte te bekijken (deze wordt bijgewerkt, indien het prijsvoorstel van de dealer afwijkt van de adviesprijs);

 e. het door u gekozen voertuig te reserveren bij de door u gekozen dealer door het betalen van de Reserveringsfee ("Reserveringsfee") (waarbij u er reke-ning mee moet houden dat u mogelijk ook een fysiek bezoek moet brengen aan de door u gekozen dealer); en

 f. de details van het door u gekozen voertuig samen met een indicatieve financieringsofferte naar de door u gekozen dealer te sturen (de dichtstbijzijnde deelnemende dealer wordt voorgesteld op basis van de door u opgegeven postcode, maar u bent vrij om een andere deelnemende dealer te kiezen).

U kunt slechts een reservering of aanvraag doen voor een voertuig uit het assortiment van Jaguar. Ten aanzien van de configuratie van een voertuig zijn de opties beperkt tot de standaardopties die momenteel door de dealer worden aangeboden.

1.2. U krijgt een volledig overzicht van het door u gekozen voertuig en de eventuele indicatieve financieringsofferte. Deze kunt u wijzigen en op eventuele fouten con-troleren voordat u de aanvraag of reservering doet. Neem in elke fase van het proces de tijd om de details te lezen en te controleren. Als de gegevens niet correct zijn, kunt u voordat u de Reserveringsfee bevestigt en betaalt, een stap terug doen in het proces en eventuele fouten corrigeren.

1.3. Nadat u een reservering heeft gemaakt, sturen wij een kopie van uw reserverings-gegevens naar het door u opgegeven e-mailadres, alsmede naar de door u gekozen dealer. De door u gekozen dealer neemt dan contact met u op om de reserve-ring en/of aanvraag te bespreken (inclusief eventuele contractuele documentatie die nodig is en of u naar de vestiging van de dealer dient te komen) voor de aankoop van het voertuig. De dealer neemt telefonisch of per e-mail contact met u op via de contactgegevens die u ons op het Platform hebt verstrekt.

1.4. Het maken van een reservering betekent niet dat u een bestelling heeft geplaatst om het voertuig te kopen of te financieren of dat de dealer ermee heeft ingestemd om het voertuig aan u te leveren. De reservering is niet bindend voor u of de dealer. De reservering is uitsluitend bedoeld om uw interesse in de aankoop/financiering van het voertuig bij de dealer aan te geven. Het proces voor het eventueel kopen van het voertuig, wordt hieronder beschreven.

1.5. Als u geen reservering wilt maken met behulp van het Platform kunt u een dealer in de buurt bezoeken om uw wensen te bespreken. Hij kan u helpen bij het kiezen en/of configureren van een voertuig.

2. DE VOORGESTELDE PRIJS 

2.1. U wordt gedurende het gebruik van het Platform voorzien van indicatieve informatie over de prijs van uw voertuig. Dit betreft de adviesprijs (inclusief de prijs voor eventuele accessoires die u kiest).

2.2. Zodra u uw nieuwe voertuig heeft geconfigureerd toont het Platform de standaard adviesprijs voor dat voertuig (en mogelijk een voorbeeld van de maandelijkse kosten die ontstaan indien u ervoor zou kiezen het voertuig via Jaguar Financial Services te financieren) (inclusief de gekozen opties en accessoires en de kosten rijklaarmaken of andere onvermijdelijke kosten, inclusief btw).

2.3. Als u er daarna voor kiest om een reservering te maken door de door u gekozen deelnemende dealer te selecteren, zullen eventuele van toepassing zijnde online kortingen, aanbiedingen of prijsverhogingen (indien van toepassing) worden toegepast en zal de door u gekozen dealer voorgestelde prijs voor uw voertuig worden weergegeven. Eventuele online kortingen of aanbiedingen die specifiek voor de specifieke dealer gelden, zijn naar eigen goeddunken van deze dealer.

3. DE RESERVERINGSFEE

3.1. Teneinde uw reservering af te ronden dient u de Reserveringsfee te betalen. Deze Reserveringsfee wordt via het Platform rechtstreeks aan de dealer betaald. De betaling van de Reserveringsfee verbindt u niet tot de aankoop/financiering van het voertuig, noch verbindt het de dealer tot de levering van het voertuig.

3.2. U bent te allen tijde en om welke reden dan ook gerechtigd de reservering te annuleren. Ook de dealer is, zij het onder bepaalde omstandigheden (zoals wanneer er een technische fout is opgetreden binnen het Platform of om andere zakelijke of juridische redenen), gerechtigd de reservering te annuleren. Indien wordt geannu-leerd wordt de Reserveringsfee volledig aan u terugbetaald. De terugbetaling zal binnen vijf (5) werkdagen na een dergelijke annulering worden verwerkt. De dealer betaalt de volledige Reserveringsfee aan u terug en kan daarop niets in mindering brengen.

3.3. De Reserveringsfee wordt betaald op het moment dat de reservering wordt gemaakt. De betaling vindt plaats met behulp van de betalingsfaciliteiten op het Platform en betaling is alleen mogelijk met een creditcard of via pinbetaling. Wij gebruiken gerenommeerde online betalingsverwerkers om betalingen te verwerken. Door gebruik te maken van het Platform gaat u ermee akkoord dat de gekozen betalingsverwerkers de betalingstransactie, uw kaartgegevens en alle andere informatie die strikt noodzakelijk is voor een dergelijke betalingstransactie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fraudepreventie) afhandelen.

3.4. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de betalingsgegevens die u gebruikt correct en volledig zijn. De reservering wordt na succesvolle afronding van de betaling en het verstrekken van een autorisatiecode naar de door u gekozen dealer gestuurd.

3.5. Indien het komt tot een aankoop en/of financiering van het voertuig, kan de dealer (naar eigen keuze) de door u betaalde Reserveringsfee gebruiken als (gedeeltelijke) aanbetaling voor het voertuig, of deze volledig terugbetalen, waarna u de volledige aankoopprijs voor het voertuig rechtstreeks doet aan de dealer, in overeenstemming met het beleid en de standaardprocedures van de dealer.

4. FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

4.1. Voor meer informatie over financiën kunt u contact opnemen met uw lokale dealer.

5. GEVOLGEN VAN DE RESERVERING

5.1. U erkent dat het doen van een reservering aangeeft dat u geïnteresseerd bent in de aankoop/financiering van het voertuig van de door u gekozen dealer en derhalve geen aanbod is om het voertuig te kopen/financieren.

5.2. De reservering is niet bindend voor u of de dealer. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, de reservering te doen en de Reserveringsfee te betalen, heeft u geen voertuig besteld, gekocht of gefinancierd.

5.3. Wanneer u een reservering maakt voor een Build To Order Voertuig is de dealer niet verplicht om u een dergelijk voertuig te leveren, tenzij en totdat u akkoord gaat met de aankoop/financiering van een dergelijk voertuig zoals beschreven in Onderdeel C van deze Algemene Voorwaarden.

5.4. Wanneer u een reservering voor een Build To Order Voertuig maakt, blijft uw reservering geldig totdat u akkoord gaat met de aankoop/financiering van het voertuig bij de door u gekozen dealer of u uw bestelling annuleert. Indien u besluit niet over te gaan tot aankoop/financiering van het door u gekozen voertuig of uw reserve-ring binnen veertien (14) dagen annuleert, is de reservering niet langer geldig en zal de dealer uw Reserveringsfee terugbetalen. Iedere indicatieve prijsopgave die door het Platform wordt gegenereerd is slechts 14 dagen geldig.

6. WIJZIGEN VAN DE RESERVERING

6.1. Tot het moment waarop u een bindende koop- of financieringsovereenkomst sluit met uw dealer of de financiële dienstverlener staat het u vrij om uw voertuig te wijzigen.

6.2. Omdat het Platform u niet toestaat uw reservering online te wijzigen nadat deze is gemaakt, moet u eventuele wijzigingen die u nadien wenst door te voeren zo snel mogelijk doorgeven aan de door u gekozen dealer.

6.3. De door u gekozen dealer zal u informeren over de mogelijkheden en eventuele gevolgen van de veranderingen met betrekking tot de levertijd, prijs, financiën of andere zaken en zal u verzoeken om te bevestigen of u de veranderingen wilt doorvoeren.

6.4. U dient er rekening mee te houden dat de door u gevraagde wijziging invloed kan hebben op de door de dealer voorgestelde prijs van het voertuig, of de vrijblijvende levertijden van het Build To Order Voertuig.

7. ANNULEREN VAN DE RESERVERING

7.1. Indien u van mening verandert over de reservering die u heeft gedaan via het Platform, kunt u op elk moment voordat u de koop- en/of financieringsovereenkomst ondertekent de reservering annuleren. Indien u besluit dat u het voertuig toch niet wenst te reserveren, kunt u de door u gekozen dealer op de hoogte stellen van uw beslissing om de reservering te annuleren. De Reserveringsfee zal vervolgens - in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden – worden gerestitueerd.

7.2. Om de reservering te annuleren, hoeft u alleen maar de door u gekozen dealer te laten weten dat u heeft besloten te annuleren.

ONDERDEEL C - AANKOOP/FINANCIERING VAN HET VOERTUIG

1. AANKOOP EN FINANCIERING

1.1. Nadat de reservering is verzonden naar de dealer, neemt de dealer contact met u op over de overeenkomst tot aankoop/financiering van het voertuig. Daarbij informeert de dealer u of het noodzakelijk is dat u fysiek naar zijn vestiging komt om de verkoop te sluiten en wat er nodig is om eventuele bijbehorende contractuele documenten op te stellen.

1.2. De dealer kan (maar is daartoe niet verplicht) u tijdens de daaropvolgende onderhandelingen en besprekingen aanvullende aanbiedingen doen, voordat een definitieve aankoop-/financieringsprijs wordt overeengekomen en een koop- of financieringsovereenkomst wordt gesloten.

1.3. De aankoop/financiering van een voertuig is pas voltooid indien de dealer met de levering instemt en u instemt met de aankoop/financiering van het door u gekozen voertuig, tezamen met: (i) de voltooiing van de koopovereenkomst tussen u en de dealer en/of (ii) de voltooiing van een financieringsovereenkomst (indien van toepassing) tussen u en de financiële dienstverlener. Uitsluitend indien en zodra de overeenkomst(en) is (zijn) gedateerd en ondertekend door alle partijen, wordt de aankoop/financiering van het voertuig bindend voor alle partijen en bent u verplicht het voertuig te kopen/financieren.

1.4. Als uw reservering niet is goedgekeurd, ongeacht de reden daarvoor, of als niet binnen veertien (14) dagen nadat u de reservering heeft gedaan een overeenkomst tot stand komt, wordt uw reservering door de door u gekozen dealer geannuleerd en wordt de Reserveringsfee volledig – en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden – aan u terugbetaald.

1.5. Omdat de reservering niet bindend is voor u of de dealer moet u er rekening mee houden dat de voorwaarden van een koop- en/of financieringsovereenkomst kunnen afwijken van de voorwaarden van de reservering, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 a. er is een fout opgetreden in de door de dealer voorgestelde prijs, al dan niet als gevolg van de werking van het Platform;

 b. u onderhandelt verder rechtstreeks met de dealer offline over de aankoop van het voertuig, bijvoorbeeld mede over de inruilprijs van uw oude auto;

 c. u selecteert aanvullende producten en/of diensten die op dat moment niet worden aangeboden op- of gefaciliteerd door het Platform;

 d. u wijzigt de specificaties van het voertuig;

 e. de financiële dienstverlener doet u geen aanbod voor de financiering van het voertuig in lijn met de indicatieve prijsofferte die u via het Platform heeft ontvangen.

De dealer zal eventuele wijzigingen met u bespreken en het staat u vrij om ofwel door te gaan met uw aankoop, ofwel de reservering te annuleren en een volledige terugbetaling van de Reserveringsfee te ontvangen.

1.6. De betaling van de aankoopprijs krachtens de koopovereenkomst wordt geregeld tussen u en de dealer. JLR is niet betrokken bij het proces van betaling van de koopprijs. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de door u verstrekte betalingsgegevens correct en volledig zijn. Uw dealer hoeft uw voertuig niet te overhandigen als de gegevens die u bij uw reservering opgeeft, onjuist of onvolledig zijn en de dealer daardoor niet in staat is om de betaling in ontvangst te nemen. Geen enkele betaling wordt geacht te zijn gedaan totdat de dealer de betaling volledig en onvoorwaardelijk heeft ontvangen. De dealer hoeft het voertuig niet te leveren voordat hij de volledige betaling heeft ontvangen.

2. DE OVERDRACHTSOPTIES

2.1. De door u gekozen dealer bespreekt met u de levering van het voertuig, inclusief de geschatte datum van levering en eventuele bijbehorende kosten.

2.2. Houd er rekening mee dat elke bezorgdatum die door het Platform wordt verstrekt (louter ter informatie) slechts indicatief is en gebaseerd is op de huidige situatie. Een daadwerkelijke leverdatum kan alleen worden bepaald bij het aangaan van de koopovereenkomst (indien van toepassing) tussen u en de dealer. Hoewel de dealer zich redelijke inspanningen zal getroosten is de dealer niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) leveren of beschikbaar stellen van het voertuig met het oog op het ophalen van het voertuig op de geschatte leverdatum zoals vermeld op of gegenereerd via het Platform.

3. HET RECHT OM DE OVEREENKOMST TE ANNULEREN

3.1. De verkoopvoorwaarden van de door u gekozen dealer zijn van toepassing op de koopovereenkomst en de voorwaarden van de door u gekozen financiële dienstverlener zijn van toepassing op de financiering van uw aankoop. Wij maken u erop attent dat consumentenbeschermingsregels, in het bijzonder met betrekking tot verkoop op afstand, u bepaalde rechten kunnen geven.

ONDERDEEL D - ALGEMENE BEPALINGEN

1. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U

1.1. Afgezien van het voorbehoud aan het slot van dit Onderdeel, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade die u lijdt als deze een voorzienbaar gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid. Schade is voorzienbaar als deze een duidelijk gevolg is van het schenden van deze Algemene Voorwaarden door ons. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verliezen die niet voorzienbaar waren.

1.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van een gebeurtenis die buiten onze redelijke invloedssfeer ligt. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet die van invloed is op de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u:

a. laten we u dat weten zodra we dat redelijkerwijze kunnen; en

b. zullen onze verplichtingen worden opgeschort zolang als de desbetreffende gebeurtenis voortduurt. Als de gebeurtenis van invloed is op ons vermogen om (onderdelen van) het voertuig aan u te leveren, zullen wij na afloop van de gebeurtenis een nieuwe leveringsdatum met u afspreken.

1.3. Wij bieden het Platform en de reserveringsfaciliteiten uitsluitend aan in relatie tot voertuigen voor privégebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zakelijke verliezen die u kunt lijden, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, verlies van zaken, verlies van zakelijke kansen of bedrijfsonderbreking.

1.4. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal echter onze aansprakelijkheid jegens u beperken of uitsluiten:

a. voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

b. voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

c. voor elke andere aansprakelijkheid die niet beperkt of uitgesloten mag worden onder het toepasselijke recht.

2. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

2.1. Wij en de dealer zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die in verband met de reservering worden verwerkt. Alle verwerkingen zullen plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en met ons beleid inzake gegevensbescherming en privacy, dat beschikbaar is op https://www.jaguar.nl/privacy-policy/index.html.

3. GEBRUIK DOOR DE DEALER

3.1. Indien u een Jaguar Land Rover dealer bent, of een persoon die (direct of indirect, in dienstverband of op enige andere wijze) bij, voor of met een dealer werkt of bij een onafhankelijke garagist werkzaam bent, mag u het Platform niet gebruiken om de prijzen of andere commerciële voorwaarden van andere dealers te achterhalen. Elke schending van deze voorwaarde wordt beschouwd als onrechtmatige gedraging en een ernstige schending van de van toepassing zijnde dealerovereenkomst en de BTOOR Online Reservering Platformovereenkomst en is uw contractpartner gerechtigd om dergelijke overeenkomst (en) met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van de rechter op te zeggen en/of om uw recht op deelname aan het Platform en de Platformovereenkomst te beëindigen. Als uw handelingen in strijd met de mededingingswetgeving worden bevonden kan dat voorts tot ernstige gevolgen leiden (met inbegrip van boetes en strafrechtelijke vervolging).

4. BEPERKING VAN HET PLATFORMGEBRUIK

4.1. Uw gebruik van het Platform is onderworpen aan een gebruiksbeperking die verhindert dat u binnen een bepaalde termijn meer dan een bepaald aantal keren een prijsvoorstel voor een door u gekozen voertuig genereert.

5. SLOTBEPALINGEN

5.1. Alle communicatie (alsmede alle afspraken) tussen u en ons zal geschieden in het Nederlands.

5.2. Alle berichten die wij u toesturen worden verzonden naar het meest recente e-mailadres of postadres dat wij van u hebben ontvangen.

5.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden en zijn alleen afdwingbaar tussen u, ons en de dealer.

5.4. Geen enkele tekortkoming of vertraging van een partij bij het afdwingen van deze Voorwaarden zal die partij het recht ontnemen verdere actie te ondernemen of deze Voorwaarden af te dwingen.

5.5. Elk element van deze Algemene Voorwaarden heeft separate gelding. Indien een rechter of bevoegde autoriteit oordeelt dat een van deze voorwaarden (of een deel ervan) onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige voorwaarden (of een deel ervan) volledig van kracht.

5.6. Niets in deze Algemene Voorwaarden geeft u rechten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van ons of van de dealer (of die van derden die ons het recht geven om hun intellectuele eigendomsrechten te gebruiken).

5.7. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5.8. Alle geschillen over of in verband met deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.