JLR MAAKT NIEUW HERNIEUWBAAR ENERGIEOPSLAGSYSTEEM VAN GEBRUIKTE I-PACE ACCUPAKKETTEN

Accu-opslagsysteem

JLR start een samenwerking met Wykes Engineering Ltd - een belangrijke speler in de sector van hernieuwbare energie - om een ​​van de grootste energieopslagsystemen in het Verenigd Koninkrijk te ontwikkelen waarbij zonne- en windenergie wordt opgeslagen in gebruikte Jaguar I-PACE-accupakketten. Een enkel Battery Energy Storage System (BESS) van Wykes Engineering bestaat uit 30 gebruikte I-PACE-accupakketten.

Meerdere BESS-installaties in de toekomst
De geleverde accupakketten zijn afkomstig uit prototypes en technische testmodellen van de Jaguar I-PACE. JLR streeft ernaar om tegen eind 2023 genoeg accupakketten te leveren voor drie BESS-installaties, om zo in totaal 7,5 mWh energie op te kunnen slaan – voldoende om 750 huishoudens een dag van stroom te voorzien. Door accusystemen uit gebruikte elektrische productiemodellen een tweede leven te geven, kunnen er in de toekomst meerdere BESS-installaties volgen. De eerste drie installaties komen te staan in het Chelveston Renewable Energy Park, eigendom van Wykes, in Northamptonshire. De gebruikte accupakketten hebben nog circa 85% van hun oorspronkelijke capaciteit van 90 kWh over, waardoor de totale capaciteit van elke installatie ongeveer 2,5 mWh is.

Belasting van stroomnet beperken
Elke BESS-installatie is gekoppeld aan een geavanceerde omvormer om het energiebeheer zo efficiënt mogelijk te maken. Een groot voordeel van een dergelijk systeem is dat een installatie in staat is om tijdens piekuren rechtstreeks stroom te leveren aan het Britse stroomnet (National Grid). Op bepaalde momenten - tijdens bijzonder zonnige of winderige omstandigheden - wekt het duurzame Chelveston Renewable Energy Park meer stroom op dan er vraag is vanuit het stroomnet. De op dat moment niet benodigde elektriciteit kan worden opgeslagen in BESS om de stroom vervolgens weer vrij te geven aan het stroomnet als de vraag toeneemt. Op die manier wordt de belasting van het stroomnet beperkt.

Maximale duurzaamheid
Energieopslagsystemen zoals deze van JLR en Wykes Engineering zijn van cruciaal belang om het elektriciteitsnet CO2-arm te maken. Ze kunnen snelle pieken in de vraag opvangen, de opslag van zonne- en windenergie maximaliseren en de energie weer vrijgeven op basis van de stroombehoefte.

JLR en Wykes Engineering hebben in deze technische samenwerking een naadloze integratie gerealiseerd, waarbij extra fabricagestappen overbodig zijn. De accupakketten worden simpelweg uit de gebruikte Jaguar I-PACE-auto’s gehaald, getest op gezondheidstoestand om er zeker van te zijn dat ze geschikt zijn en ter plekke in rekken in de BESS-installatie geplaatst. Optimale duurzaamheid van het project is daardoor gegarandeerd. De samenwerking vormt een belangrijke stap voor JLR om een circulaire economie te realiseren en om tegen 2039 CO2-neutraal te zijn, zoals vastgelegd in de Reimagine-bedrijfsstrategie.

Opslag van hernieuwbare energie is veelbelovend
Het concept om gebruikte EV-accu’s te gebruiken als energiebron voor stationaire toepassingen - zoals opslag van hernieuwbare energie - zou tegen 2030 meer dan 200 gigawattuur per jaar kunnen bedragen, het equivalent van een waarde van meer dan 30 miljard** dollar. De accupakketten van JLR zijn ontworpen volgens de hoogste kwaliteitsnormen en daarom perfect geschikt voor energie-opslagsystemen zodra de capaciteit van die pakketten onder de eisen voor gebruik in een elektrische auto komt. Dan is er doorgaans nog een restcapaciteit van ten minste 70-80%.

Grondstoffen recyclen
Het hergebruiken van EV-accu’s resulteert in ​​nieuwe bedrijfsmodellen voor JLR op het gebied van energieopslag. Zodra de gezondheid van een accupakket onder het vereiste niveau komt voor deze second life-toepassingen, recyclet JLR de accu’s in samenwerking met Veolia en EDI om grondstoffen terug te winnen voor hergebruik zodat een echte circulaire economie ontstaat.

François Dossa, Executive Director, Strategy & Sustainability bij JLR, zegt: “Our sustainability approach addresses the entire value chain of our vehicles, including circularity of EV batteries.  Our EV batteries are engineered to the highest standards and this innovative project, in collaboration with Wykes Engineering, proves they can be safely reused for energy sector application to increase renewable energy opportunities. Using the 70-80% residual capacity in EV batteries, before being recycled, demonstrates full adoption of circularity principles.” “Working together with industry-leading partners, we are developing a complete EV ecosystem, from batteries to charging, supporting our net-zero transformation.”

Reuben Chorley, Trading Division Director bij JLR, zegt: “We’re delighted to be working with Wykes Engineering on this pioneering project that will help unlock the true potential of renewable energy. Developing second-life battery projects like this is crucial to helping JLR adopt a new circular economy business model and drive us toward achieving carbon net zero by 2039.”

David Wykes, Managing Director van Wykes Engineering, zegt: “One of the major benefits of the system we’ve developed is that the containers are connected to the Grid in such a way that they can absorb solar energy, that could otherwise be lost when the grid reaches capacity. This excess energy can now be stored in the second life I-PACE batteries and discharged later. This allows us to ‘overplant’ the solar park and maximise the amount of power we generate for the area of land we are using.”

* Gebaseerd op het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van Britse huishoudens in 2019: 3.772 kWh = 72,3 kWh per week. (Energieverbruik in het Verenigd Koninkrijk 1970 tot 2019)

** McKinsey, Second-life EV-accu’s: de nieuwste waardeketen in energieopslag