fpace.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Wij werken continu aan het optimaliseren van onze milieuprestaties en hechten buitengewoon veel waarde aan het ondersteunen van gemeenschappen.

EEN DUURZAME TOEKOMST

Duurzaamheid is een van de kernprincipes die de drijvende kracht achter onze organisatie vormen. Jaguar verlegt continu de grenzen van innovaties om de duurzaamheid gedurende de volledige levenscyclus van onze auto's te optimaliseren - van design en productie tot prestaties en recycling aan het einde van de levenscyclus.

Waste Reduction in Jaguar Manufacturing Processes.

TOEKOMSTGERICHTE VISIE

In onze fabrieken hebben wij het waterverbruik tijdens het productieproces met 70% verlaagd, hebben wij de hoeveelheid af te voeren afval gereduceerd met 54%, en hebben wij ons Engine Manufacturing Centre voorzien van het grootste zonnepanelendak in Groot-Brittannië. Wij hebben ons tevens ten doel gesteld om meer gerecycled aluminium te verwerken in ons productieproces en ervoor zorg te dragen dat onze grootste toeleveranciers zich houden aan onze 'best practices' voor duurzaamheid.

TWEE ICONISCHE MERKEN

Ons uitgebreide programma, bestaande uit zowel Jaguar als Land Rover modellen, kan eenvoudig worden beheerd in één praktische wagenpark-overeenkomst. Aan alle wensen en behoeftes van onze klanten, van de zakelijke rijder tot de wagenparkbeheerder, kunnen wij voldoen dankzij ons brede programma modellen en uitvoeringen.