UPDATE UW BROWSER

Helaas is uw browser verouderd en kan deze niet worden ondersteund. Upgrade uw browser om te profiteren van de geavanceerde functies op deze site.

CLOSE LABEL
Continuous line of a Jaguar vehicle in black and white.

OVER JAGUAR

JAGUAR LAND ROVER IN DE SAMENLEVING

Jaguar Land Rover onderhoudt graag duurzame en goede relaties met elke gemeenschap waar wij actief zijn. Wij vormen partnerships met alle lokale en regionale gemeenschappen waar wij onze producten ontwerpen en maken.

De betrokkenheid van onze medewerkers is de hoeksteen voor ons voortdurende streven naar sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. Alle werknemers bij Jaguar Land Rover streven dit principe na, van directie tot productiemedewerkers.

Door ons op te stellen als verantwoordelijke burgers, versterken wij Jaguar’s reputatie als maatschappelijk verantwoorde organisatie. Er is goed en consequent beleid nodig om een positieve rol te kunnen spelen in de maatschappij. Daarom heeft Jaguar fors geïnvesteerd in onderwerpen die zowel Jaguar Land Rover als de gemeenschap in het algemeen aangaan.

Inspiring Tomorrow's Engineers

Jaguar Land Rover kan haar ambitieuze groeiplannen alleen verwezenlijken door innovatief te blijven op het gebied van design, motoren en duurzame technologieën. Wij zijn in Engeland de grootste investeerder in research en ontwikkeling binnen de auto-industrie. Daarmee doen wij regelmatig baanbrekende innovaties op terreinen als techniek, prestaties en duurzaamheid. Met het oog op de lange termijn is het voor de bedrijfsvoering van Jaguar essentieel dat wij jong talent aanmoedigen om zich te laten opleiden tot de volgende generatie van technici.

Met dat doel is in samenwerking met scholen en universiteiten ons ‘Inspiring Tomorrow’s Engineers’ (ITE) programma in het leven geroepen. Door onderwijs op gebied van wetenschap, technologie en wiskunde te stimuleren, wijzen wij jongeren op de mogelijkheden van een carrière als ontwerper of technicus in de automotive industrie.

Ook werken wij met een vijftal Education Business Partnership Centra (EBPCs), die nauw samenwerken met lokale onderwijsinstellingen. De EBPC's organiseren fabrieksbezoeken en gastdocenten. In 2012 brachten meer dan 22.000 jongeren en 2.000 docenten een bezoek aan onze fabrieken.

Als onderdeel van het programma om het STEM-project van de overheid te steunen, zijn wij de samenwerking aangegaan met andere organisaties binnen de automotive- en onderwijssector, om landelijk projecten voor scholen op te zetten. Deze onderwijsprogramma's brengen wetenschap en technologie tot leven – ze bieden leerlingen praktische projecten om op een stimulerende en uitdagende wijze kennis te maken met verschillende aspecten van de auto-industrie. Daarnaast leren de jongeren hoe belangrijk zaken als communicatie, samenwerking, projectmanagement en ICT zijn.

Het Jaguar Programma voor basisscholen werd in 2011 geïntroduceerd voor leeringen van 5 tot 11 jaar. Dit programma leert kinderen om in 2D en 3D een zo snel mogelijke auto te ontwerpen en te maken. Teams met leerlingen van 5 tot 7 jaar leren in 2D een racewagen te ontwerpen, compleet met velgen en carrosserie. Hun design wordt vervolgens geprint en in elkaar gezet, waarna de auto klaar is om te racen. Oudere leerlingen van 8 tot 11 jaar ontwerpen en bouwen een auto in 3D met behulp van CAD/CAM-technologie. Hiervan wordt uiteindelijk een model van balsahout gemaakt. Leerlingen in beide groepen voeren vervolgens tests uit voordat ze het in een race opnemen tegen teams van andere scholen. Binnen dit programma maken leerlingen kennis met wetenschappelijke en technisch georiënteerde onderwerpen als design, productie en aërodynamica.

In 2012 hebben meer dan 1.700 leerlingen aan de wedstrijd deelgenomen.

Klik hier voor meer informatie.

The Jaguar Maths in Motion Challenge is een jaarlijkse wedstrijd voor kinderen ouder dan 9 jaar, die hiermee op een uitnodigende manier kennismaken met wiskundige onderwerpen. De deelnemende leerlingen werken samen in kleine teams, die gebruikmaken van wiskundige basiskennis. De teams nemen het in Grand Prix tegen elkaar op, met als inzet het Engelse kampioenschap. In de competitie van 2012 deden ruim 150.000 leerlingen mee. Veertig teams uit heel Engeland streden tegen elkaar in de finale in het Heritage Motor Centre in Gaydon.

Klik hier voor meer informatie.

Investeren in de gemeenschap

Ondanks het huidige economische klimaat zijn wij blijven investeren in maatschappelijke programma's. Dit zullen wij blijven doen door te blijven investeren in relatieprogramma's waar alle betrokkenen voordeel van hebben. Ook stimuleren wij onze dealers, leveranciers en andere bedrijven om binnen hun respectievelijke gemeenschap hetzelfde te doen.

Wij werken samen met lokale, regionale en landelijke partijen om overheden en organisaties positief te beïnvloeden. Het doel is om kennis en goede voorbeelden te delen en om een actieve rol te spelen in huidige en toekomstige activiteiten die mogelijk van invloed zijn op ons bedrijf.

De Raad van Bestuur en het management spelen hierin een belangrijke rol. Door deze manier van werken verzamelen zij waardevolle informatie om eventueel te kunnen bijsturen in de bedrijfsvoering.

Betrokken medewerkers

Onze medewerkers vormen de basis voor ons succes. Hun vakkennis, passie en betrokkenheid waren altijd al cruciaal bij het ontwikkelen van bijzondere auto's. Nu zijn ze ook in staat om hun ervaring in te zetten voor de maatschappij waarin wij allemaal werken en leven.

Wij stimuleren elke medewerker om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Elke medewerker mag jaarlijks 16 uur besteden aan de ondersteuning van maatschappelijke programma's. Iedereen mag zelf kiezen waar hij of zij zich voor inzet: van werken met gehandicapte jongeren tot het onderhouden van bosgebieden of assisteren als schoolbegeleider... en alles daartussenin. Het doel van Jaguar Land Rover is dat minimaal 6 procent van alle medewerkers in 2013 betrokken is bij vrijwillige activiteiten, individueel of in teamverband. Dat kunnen activiteiten zijn op het gebied van recycling, onderwijs, jongeren, liefdadigheid en het milieu. Schoolverlaters die bij Jaguar Land Rover in dienst komen, ondersteunen twee dagen per jaar maatschappelijke activiteiten. De nadruk ligt daarbij op onderwijs en het promoten van de STEM-agenda van de overheid, als onderdeel van hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

Think Local

Wij kijken voortdurend kritisch naar onze bedrijfsvoering en welk effect onze activiteiten hebben op de mensen die in de buurt van onze productiefaciliteiten wonen. Om ons te helpen de juiste en goed onderbouwde keuzes te maken, hechten wij aan een goede verstandhouding met lokale gemeenschappen.

Leden van de plaatselijke gemeenteraad of vertegenwoordigers van bewonersgroepen worden uitgenodigd om onze plannen te bestuderen, en hierover hun mening te geven en eventuele zorgen te uiten.

Erkenning van buitenaf

Jaguar is sinds 1987 lid van Business in the Community (BITC). De strategie voor het onderhouden van relaties met de gemeenschap is gebaseerd op BITC voorschriften. Het bedrijf heeft een actief maatschappelijk investeringsprogramma en stimuleert dealers, leveranciers en externe bedrijven om dit voorbeeld te volgen.

Een bewijs van de structurele steun die Jaguar biedt aan het onderwijs en de gemeenschap, is het feit dat Jaguar Land Rover in 2010 als eerste Britse autofabrikant werd onderscheiden met het prestigieuze CommunityMark. Het CommunityMark wordt uitgereikt door het BITC en wordt beschouwd als de nationale norm voor excellente maatschappelijke investeringen en betrokkenheid. Met deze onderscheiding krijgt Jaguar erkenning voor de aanzienlijke investeringen die de onderneming doet in maatschappelijke programma's. Voorbeelden daarvan zijn de vijf Education Business Partnership Centra, een vrijwilligersprogramma voor de eigen medewerkers, landelijke initiatieven in het onderwijs en tal van andere maatschappelijke samenwerkingsverbanden.

Begin 2013 ontving Jaguar Land Rover de hoogste Platinum Big Tick rating in de Corporate Responsibility (CR) Index van BITC. Deze prestigieuze Platinum Big Tick beoordeling weerspiegelt de voortdurende investeringen die Jaguar Land Rover doet op het gebied van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. In 2012 werden deze investeringen met nog eens 10% verhoogd. Dit is het vijfde achtereenvolgende jaar dat Jaguar Land Rover een hogere score heeft behaald in de CR Index, sinds de eerste inschrijving in 2009.

We gebruiken YouTube-video's op onze website. 0m deze video's te bekijken, moet u de cookies accepteren die YouTube op uw toestel plaatst. Deze worden door Jaguar geklasseerd als niet-essentiële functionele cookies.
  • Functionele cookies